افسران - شرح در تصویرتاريخ : چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ | 0:13 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |
افسران - 【✿وَ مِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ

هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد ،
شیطان وی بانگ برآورد ،
وای بر او ،
◥ دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت.◣
(به شرط رعایت آداب همسرداری) (نهج الفصاحه ، ح 1034)تاريخ : چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ | 0:9 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |
افسران - آمریکا شیطان بزرگ است...تاريخ : دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴ | 22:24 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |تاريخ : دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴ | 22:22 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |

قــلـــب آهــن را مــحـــبــــت نـــــرمـــ کـــرد

مـيـــــخ از چـشـمـان زيـنـــب شــرمـــ کـــرد

***  ***   ***
شعـلـــه تـــا از داغ غـــربـــت ســــرخ شــد

ميـــــخ کــم کــم از خـجـالـت ســــرخ شـــد

***  ***   ***

پــاي ليـــلي چشـم مجـنـون مي گـريـست

ميــــخ بـر ســر مـيـزد و خـون مي گـريست

 تاريخ : دوشنبه ۳ فروردین۱۳۹۴ | 14:33 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |
http://aghigh.ir/files/fa/news/1392/9/12/28827_181.jpg

لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللّه ؛ دنیا با همه ی عظمت و زیباییش روزی خواهد مرد و خورشید و ستارگان با همه فروغشان تاریک خواهند شد ، کوه ها با تمام بلندا و غرورشان فرو خواهند ریخت و آبی دریاها کدر شده آبشان به جوشش در خواهد آمد و سبزی جنگلها به سرخی خواهد گرایید چونان آهن گداخته در کوره ، در چونان هنگامه ای آدمی مورچه ای را ماند که آب در خانه اش افتاده و او سراسیمه سر در پی می ماند می دود، می دود، می دود و کجاست جنت الماوا ؟پلی را بین خود و بهشت خدایش مانع می بیند و این پل گاه پهن است و گاه باریک ، گاه صاف است و گاه پیچاپیچ ، گاه تیز و گاه لغزان ،اعمال ما در این دنیا کم و کیف ما آن را معین می کند ؛ برای حکام جور چونان تار مو باریک است و لغزان و لغزان و لغزان .
آن روز تمام اعضاء و جوارح ما بر عدالت یا بی عدالتی ما شهادت خواهند داد و هیچ عملی ، هیچ عملی هولناک تر از بی عدالتی نیست . شما مدتی زمام امور خویش را به مختار ابو عبید ثقفی سپردید و خواستید در میانتان به عدالت حکومت کند تا آنجا که در توانم بود به طلب حقتان کوشیدم و با آفتهای عدالت خواهی جنگیدم ، من هرچه که بودم و هرچه که هستم خدایم بهتر می داند بد خواهان کذابم می نامند و ستمکاران دنیا دوست و قدرت طلبم می خوانند اویی که مبرا از خطا و گناه است ولی و وصی خداست ، کتمان نمی کنم که در مسیر قیام گاه پایم لغزیده و گاه دست و زبانم خطا کرده است گوشهایم گاه نشنیده اند ، چشمهایم گاه ندیده اند از خدا می خواهم که مرا ببخشد و خدا ارحم الراحمین است ؛ ((امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است ، تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید تزویر سکه ایست دورو که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین))تاريخ : یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ | 21:38 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |
افسران - آیا آن زمان اکنون نیست؟؟؟تاريخ : یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ | 21:32 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |
افسران - مهدی فاطمهتاريخ : یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ | 21:47 | نویسنده : خادم المهدی (عج) |